mainpage previous next

12.
Efterhand kom jag att intressera mig mer och mer för frågor kring lärande och kreativa processer. Mina frågor tenderar att bli allt mer naiva. Man får ta det från början. Börja med sig själv. Fråga sig vad man själv mest uppskattar i sitt eget kunskapande. Själv kan jag inte längre dra någon skarp gräns mellan mitt bildskapande och mitt lärande: Att lära sig något på djupet är att vara skapande och inte i grunden skilt från mitt arbete som konstnär.

I mitt arbete som konstnär går jag ofta i stå – inget händer. Man upprepar sig själv, men rätt som det är dyker det upp något i bildens nedre hörn som är alldeles nytt och förbryllande. Och man förstår inte vad det kom i från, eller varför man inte sett det förut? Det är detta överraskningsmoment som är själva drivkraften i mitt arbete som bildkonstnär. Upptäckarlusten. Skaparlusten. Samma sak kan hända under en diskussion. Jag hör mig själv upprepa samma gamla argument – men så plötsligt denna nya insikt som skenbart utan förvarning, liksom av sig själv flyger ur min mun. Vad det verkligen jag som formulerade den här tanken? undrar man förtjust. Man är inte så dum ändå! Det är denna upplevelse jag vill förmedla! Upplevelsen av att överraska sig själv, upplevelsen att utvecklas, att förändras, och att vara delaktig i denna process,

13.
Oj, oj, oj, Jag känner inte igen mig!
Jag utvecklas så mycket.
Det är det bästa som har hänt mig.
Jag är jätteglad!
sagt av kvinna som deltagit i ett Jan Jönsons teaterprojekt för fångar. DN -01

14.
”Du blir vad du tänker”, lyder ett gammalt talesätt. Att det är sant råder det ingen tvekan om. Modern forskning tillmäter tankekraften en avgörande betydelse för de resultat vi uppnår. Dina tankar är helt och hållet avgörande för om du kommer att lyckads med din målsättning eller ej. /.../ De flesta forskare är i dag ense om att alla människor föds med anlag för att lära sig allt de önskar.
Studieteknik - Mats Eneroth/ Mathias Hellquist Svenska studdieteknik förlaget sid 1
0


15.

Som människan begär sådant är hennes öde. Ty som hennes begär är, sådan är hennes vilja; och som hennes vilja är sådan är hennes gärningar, sådan är hennes lön, vare sig den är ond eller god.
WY Evans-Wentz


16.
Jag ser detta märkliga verktyg, min hjärna som ser sig själv och kallar sig ett verktyg och försöker att i sig själv hitta något som inte är ett verktyg som den är ett verktyg för. John Fowles


17.
Ta på allvar. – Intellektet är hos de allra flesta en tungrodd, dyster och knarrande maskin som är besvärlig att få i gång: de kallar det att “ta saken på allvar” när de arbetar med denna maskin och vill åstadkomma goda tankar – åh, vad detta goda tänkande måste vara besvärligt för dem! Den älskliga människobesten tycks förlora sitt goda humör varje gång den tänker goda tankar; den blir “allvarlig”! Och “där det finns skratt och glädje, där är det något fel på tänkandet” så Iyder denna allvarliga bests förutfattade mening mot all ”glad vetenskap”. – Nåväl! Låt oss visa att det är en förutfattad mening! Friedrich Nietzsche Den glada vetenskapen sid 214

 

Ur Ordning och Oreda av edvard derkert ©edvard derkert om ej annat angives info@dad.a.se

mainpage previous next